Implanten la recollida selectiva als mercats ambulants

Medi natural
Els residus hauran de ser adequadament separats pels comerciants amb l’ajut de la brigada.

La recollida selectiva, que fa temps que s’aplica als domicilis, arriba al mercat ambulant dels divendres segons informa l’Ajuntament. Així, els residus que es generin com a conseqüència d’aquest activitat, hauran de ser degudament classificats, segons informa el Departament de Medi Ambient, responsable de la mesura.