Reformen la deixalleria

Medi natural
Des de 1998, la instal·lació ha passat de 15 a 49 visites diàries. Durant l’any 2003 va recollir 2500 tones de material.

Els ciutadans que vagin a abocar residus a la deixalleria municipal s’hi trobaran alguns canvis ben aviat segons informa el Departament de Premsa de l’Ajuntament. D’una banda, s’invertirà el sentit de circulació per millorar la maniobrabilitat dins del recinte; així mateix, s’hi construirà una caseta per al responsable i es millorarà la senyalització. La deixalleria municipal és una eina bàsica en les polítiques de medi ambient de la majoria d’ajuntaments de la província. La de Ribes ha recollit 1.715 tones de residus de gener a agost. A final d’any es podria arribar a les 3.000 tones segons fonts municipals. De fet, entre 1998 i l’actualitat la deixalleria ha passat de 15 a 49 visites diàries segons informa l’Ajuntament.

Les persones que fan servir la deixalleria poden disposar d’un carnet d’usuari que prima l’ús continuat de la instal·lació amb un descompte sobre el rebut d’escombraries. Aquest carnet es pot tramitar a les OAC, és a dir, les oficines municipals. L’horari de la deixalleria és de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores i de 15 a 19 hores. El dissabte la deixalleria està oberta de 9 a 14 hores i de 15 a 19 hores i els diumenge de 9 a 13 hores. La instal·lació està ubicada en una parcel·la pròxima a la serra del Carç, darrere la nau abandonada de Contemar.