L’Ajuntament vol assegurar-se un canal televisiu digital

Comunicació
El Pla Tècnic Nacional de la Televisió Local per Ones Terrestres preveu un multiplex per a Vilanova, però no per a Ribes.

L’arribada de Localia a Ribes demostra que la saturació de l’espai radioelèctric no és obstacle per a l’aparició de nous canals televisius que corren a posicionar-se davant la immediatesa de la digitalització i l’anomenada “apagada analògica”. Aquesta apagada, prevista per al 2011 però que segurament s’avançarà al 2008, suposarà la fi del sistema televisiu actual. El nou Pla de televisions locals digitals terrestres, aprovat pel govern del PP l’endemà de l’11-M (a dos dies de perdre les eleccions), pot comportar que les televisions locals del Garraf hagin de desaparèixer a favor d’un únic canal multiplex de Vilanova.

Davant aquesta possibilitat, el Ple de la Corporació del mes de juliol va ratificar per unanimitat un acord de la Junta de Govern Local sol·licitant un canal multiplex per al municipi en el futur sistema de televisió digital terrestre.
La sol·licitud ribetana, que per alguna raó devia ser modificada al ple d’abans d’ahir segons es desprèn de l’ordre del dia, es fonamenta en el fet que la densitat de població del Garraf justifica l’existència d’un altre multiplex.

Com és sabut, el principal avantatge del sistema digital terrestre és que de l’actual espectre radiolèctric saturat es passa a obtenir quatre canals multiplexats per cadascun dels antics canals analògics. Així, en els 8 MHz d’ample de banda en què emet una emissora analògica en podrien emetre de 3 a 5, preferiblement un màxim de 4 i encara podrien afegir-s’hi un parell o tres de canals d’àudio. Cadascun dels canals televisius d’aquest sistema s’anomena multiplex.

El fons de la qüestió és, doncs, la paradoxa que es dóna entre l’increment de canals que suposarà el nou sistema i el fet que, a la pràctica, servirà per desmantellar la majoria de les televisions locals existents, sobretot a Catalunya. Què farem els ribetans sense televisió local?