L’atur al municipi baixa 3 mesos seguits

El nombre d’aturats al municipi al mes de juny es va situar a 3.044 segons dades del Departament de Treball, 138 menys que al mes de juny. Es el tercer mes en què l’atur davalla des del repunt de 3.285 aturats que es va assolir al mes de març: a l’abril ja va caure fins a 3.258 i al maig fins a 3.182. Des del rècord de gener, en què es van superar els 3.300, la caiguda també és sensible.

La dada no es pot considerar especialment positiva ja que al mes de juny és habitual que l’atur caigui i en els dos anys anteriors la caiguda havia estat més intensa: si enguany al juny hi ha hagut 138 aturats menys que al maig, la xifra no és pas superior a la de l’any pasat (143) ni a la de 2011 (142). En nombres absoluts els aturats totals del municipi (3.044) són uns pocs menys que els que hi havia al juny de l’any passat (3.066), però força més que els que hi havia al juny de 2011 (2.847).

L’atur, doncs, continua colpejant amb força la ciutadania de Ribes i les Roquetes i cada vegada són més els problemes socials i de tot tipus que se’n deriven. Caldrà veure si aquests 3 mesos de tímida davallada tindran continuïtat a la tardor, un cop passada la ressaca que suposarà el setembre, quan finalitzin els contractes d’estiu.
Evolució de l'atur en els darrers mesos al municipi