L’Arxiu divulgarà un document històric cada mes

L’Arxiu del municipi divulgarà cada mes un document amb interès històric per popularitzar la tasca de protecció del patrimoni documental que porta a terme. El primer document que ha escollit és un plec de clàusules per a la contractació del servei d’enllumenat de l’any 1899. Sorprèn la semblança entre els procediments de contractació d’un segle enrere i els de l’actualitat.

Primer document del mes.