El preu de l’habitatge, per sota dels 2.000 € m/2

El preu de l’habitatge a Ribes continua caient. Al segon quadrimestre del 2012 va trencar la barrera psicològica dels 2.000 euros per metre quadrat i en el darrer quadrimestre es va situar a 1.901, en preus que hauríem de buscar cap a l’any 2004. La tendència és clarament a la baixa.

De fet, des de fa un parell d’anys, Sant Pere de Ribes ja se situa per sota de Cubelles i el diferencial amb la localitat de la Tèrmica s’accentua tot i que també va a la baixa. Tot i que els preus són encara superiors al nostre municipi, la caiguda de Vilanova és la més marcada en auqests moments. Sitges es manté amb un diferencial altíssim amb relació a la resta de municipis del Garraf tot i que la tendència també és a la baixa, encara que no tan accentuada com a les altres localitats.

El gràfic següent ens mostra l’evolució dels preus des de 2007 ençà a Ribes (vermell), Cubelles (blau), Vilanova (lila) i Sitges (verd). Les dades són del portal especialitzat Idealista.com.
Evolució dels preus de l'habitatge als municipis del Garraf. Dades: idealista.com