Els metges del municipi atenen 13,4 pacients cada dia de mitjana

Entre 13 i 14 pacients són atesos cada dia per un metge assignat als ambulatoris de Ribes o les Roquetes. Aquesta xifra s’eleva a 26,1 en el cas dels metges de família mentre que les visites diàries d’infermeria són 11,5.  Així mateix, el percentatge d’hospitalitzacions evitables és del 17,77 %. Aquestes són algunes de les dades que revela el darrer informe publicat fa poques setmanes pel Departament de Salut i que inclou dades específiques sobre l’EAP Garraf Rural, a la qual es troben adscrits els nostres ambulatoris.

L’informe aporta altres dades interessants. Per exemple, que l’EAP abasta una població de 34.871 persones que van generar, durant l’any 2011, 221.345 visites; que es van administrar 28,08 receptes per usuari; que la vacuna contra la grip arriba a un 53,1% de la població de més de 60 anys i que un 93,5 % de la població infantil està coberta pel que fa a vacunacions.

Així mateix, el treball també permet saber que la despesa farmacèutica pública per usuari al Garraf Rural és de 295,47 euros, que l’índex de satisfacció a l’atenció primària és de 7,95 i que la fidelitat arriba a 96,3%.