L’espera per intervenció de genoll a Sant Camil supera el límit

El termini màxim per a intervencions de pròtesi de genoll és de 6 mesos, però hi ha diversos hospitals de Catalunya que el superen  i que fan que a nivell de país aquesta garantia no s’acompleixi. Un dels afectats és Sant Camil. En total, a Catalunya, l’espera real supera en 9 dies el termini màxim previst segons dades de CatSalut publicades avui en diversos mitjans.