Avortament i tarifa de l’aigua, punts més calents del Ple de demà

El Ple de demà dimarts tindrà poca càrrega política de nivell local. Si se segueix l’ordre del dia, la sessió començarà amb la informació als regidors dels decrets i l’informe de morositat. A continuació es fixaran els festius locals per a 2013. Previsiblement se situaran els dies de Sant Pau i Sant Pere, a Ribes, i Santa Eulàlia i Sant Joan a les Roquetes. L’única ombra de dubte en aquesta questió és que Sant Pere caurà en dissabte, però no és habitual que aquest sigui motiu per desplaçar la celebració. Acte seguit s’abordarà la negativa de l’Ajuntament de Ribes a una revisió en la tarifa de l’aigua, tres resolucions relacionades amb gosos perillosos i l’abordatge d’un recurs contenciós relacionat amb el Pla Parcial SUPP-11.

Com comença a ser habitual, els punts políticament més sucosos seran les mocions, totes tres originades en decisions d’altres administracions. Se’n preveu una de contrària a les restriccions en matèria d’avortament que impulsa el Partit Popular; una altra sobre la reimplantació del Programa Prepara i un últim punt contra la pujada de les tarifes de l’aigua. La sessió, com no pot ser d’altra manera a causa de la plaga de corcs, es farà a les dependències municipals de les Roquetes.