Part del terme continua sense ADSL

Comunicació
Segons la Generalitat, la combinació de l’ADSL amb el sistema Wimax garanteix banda ampla quasi a tot arreu

La presència d’ADSL al municipi continua essent molt irregular segons es desprèn de la informació publicada al cercador de cobertura de banda ampla de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat. De fet, segons aquesta font, la cobertura és parcial als nuclis de les Roquetes, can Lloses, Can Macià i el Mas d’en Serra i no s’hi pot accedir des dels Colls, Mas Alba, Rocamar, les Torres i Vilanoveta. No hem pogut confirmar si aquesta falta de cobertura afecta les zones econòmiques adjacents a Vilanoveta, és a dir, els establiments de la rambla del Garraf.

Tot i això, la banda ampla a la major part del municipi està garantida per la combinació de l’ADSL amb el sistema Wimax per ones inalàmbriques. Aquest és un sistema impulsat per la Generalitat i gestionat per Iberbanda. Actualment dóna servei a tot el municipi menys Can Lloses, Can Pere, Can Parés de Dalt i el Vinyals. La cobertura és parcial a Vallpineda i Mas Alba. La combinació dels dos sistemes, sempre segons la mateixa font, garanteix la banda ampla a tot el municipi llevat de Can Lloses, Mas Alba i Vallpineda, en què la cobertura només és parcial.