La Generalitat pautarà l’urbanisme a la comarca

política
La Comissió d’Urbanisme de Catalunya denuncia la concentració de vies de comunicació a la costa en detriment de l’interior, afirmació inquietant

La preeminença de la Generalitat en les decisions urbanístiques a la comarca es farà més present en els pròxims anys. En la sessió d’avui, la Comissió d’Urbanisme de Catalunya ha acordat iniciar el procés de redacció del Pla director urbanístic de la comarca del Garraf. Segons la Generalitat, ha estat la mateixa demanda als municipis de la comarca la que ha portat a prendre aquesta decisió ja que, segons sembla, d’aquesta manera podran disposar d’un “instrument d’aquestes característiques per tal de coordinar els seus respectius planejaments”.

La Comissió entén que al Garraf hi ha una “problemàtica específica” condicionada pel creixement que va tenir lloc “durant la dècada dels 90”. Segons el Departament de Política Territorial i Urbanisme, hi va haver “un increment de població del 39% respecte del total de la regió metropolitana” que ha provocat “un model territorial que concentra els residents i l’activitat en els municipis grans de la costa, deixant els petits municipis de l’interior amb una població dispersa i organitzada en residències de baixa densitat.

Així mateix, també es vol atendre l'”elevada concentració de vies de comunicació al litoral del Garraf en detriment de l’interior”. Aquesta última afirmació sorprèn i inquieta si es té en compte que la infraestructura amb més impacte, la C-32 ja va ser apartada de Sitges i Vilanova (on s’havien fet ponts com el del Tacó, previstos per acollir-la inicialment) i es va portar cap a l’interior, és a dir cap a Ribes.