El text de la moció de retirada de l’EMD

política
S’hi demana que l’Ajuntament deixi sense efecte els acords sobre l’ens i insta la retirada de l’expedient

CiU-ViA ha tramès als mitjans de comunicació el text íntegre de la moció presentada a l’Ajuntament demanant la retirada de l’EMD. És el següent: “El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va aprovar en data 21 de setembre de 2005 l’expedient per a la creació d’una Entitat Municipal Descentralitzada al nucli de les Roquetes i auqest expedient es troba en fase prèvia de resolució definitiva al Departament de Governació i de Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. Els grups municipals promotors de la present resolució, davant la situació actual en la que es troba la tramitació de l’EMD de les Roquetes i considerant que la seva iniciativa promoguda pel govern municipal en l’anterior legislatura es va dura a terme sense voluntat d’aconseguir el màxim consens entre els grups polítics locals, així com les associacions i entitats representants de la societat civil, i sense la transparència informativa necessària en una proposta d’organització del territori tant capital pel futur de la gestió del municipi; i per tal d’iniciar un procés d’informació i debat que ens porti a una decisió àmpliament consensuada i acceptada.

SOL·LICITEM

1. Deixar sense efectes els acords del Ple de 20 de setembre de 2005, sobre l’aprovació inicial del projecte d’Entitat Municipal Descentralitzada del nucli de les Roquetes, així com la resolució d’al·legacions del Ple de 21 de març del 2006.

2. Instar al voern municipal a la retirada immediata de la tramitació de l’expedient de constitució de la EMD de les Roquetes i que amb aquest propòsit sol·liciti la devolució de l’expedient a la Genralitat de Catalunya, enviant a l’avançada i amb caràcter d’urgència, comunicació a la conselleria de Governació i Relacions Institucionals per què suspengui d’immediat qualsevol tràmit iniciat relatiu a l’esmentada tramitació.”

Signen el text tots els regidors d’UM9, CiU-ViA, PP i ERC. El text serà presentat en roda de premsa aquest vespre.