L’atur continua baixant al municipi

Economia
Per segon mes consecutiu s’observa una davallada en les demandes.

Dels 801 aturats del municipi que hi havia inscrits a final de gener, en aquest moment en queden 791. La davallada no és exclusiva del municipi sinó que afecta el conjunt de la comarca, principalment a causa de l’increment en l’ocupació de ciutadans de Ribes i les Roquetes; així, dels 3.814 aturats de final de gener en aquest moment n’hi ha 3.800. Quant a la contractació laboral referida a ciutadans del municipi, hi ha hagut un increment significatiu de transaccions: dels 513 contractes temporals del gener s’ha passat a 516 i dels 43 indefinits del primer mes de l’any s’ha passat a 52. En el mateix període, al conjunt de la comarca, el total de contractes ha passat de 2.416 a 2.747, segons el Departament de Treball i Indústria.