Arriba el Ple de presentació del nou cartipàs

política
UM9 plantejarà dues mocions polítiques.

La presentació política de la nova distribució de regidories tindrà lloc demà al Ple municipal ordinari del mes de març, que començarà a les 20 h. Els temes més rellevants que s’hi tractaran seran les relatives al cartipàs; així, l’alcalde exposarà el Decret de delegacions, proposarà la modificació de les comissions informatives i designarà els representants en òrgans col·legiats i institucions diverses. D’altra banda, a la sessió també es tractarà de cooperació interadministrativa en els serveis socials, es ratificaran algunes decisions de la Junta de Govern i UM9 i EUA presentaran dues mocions conjuntes, una destinada a fomentar la presència del català i l’altra relativa a la cessió de terrenys per a IES.