Lliçons d’història per Muç i Palacios

Cultura
El número 4 de l’Altaveu inclou un dossier sobre el passat i el futur del poble a càrrec dels dos historiadors i polítics.

La història de Ribes vista per Miquel-Muç Vall i Josep-Lluís Palacios protagonitza el dossier central del número 4 de L’Altaveu. Els dos intel·lectuals passen revista a la cronologia històrica del poble destacant algunes idees-força per a cada període amb una gran simplicitat argumental i claredat expositiva. Muç i Palacios centren el gruix dels arguments en la seva particular visió de la transformació del poble durant els primers vint anys de l’actual democràcia, de la qual ells mateixos van ser protagonistes destacats ja que ambdós van estar compromesos amb la força política que va governar el poble durant aquell temps, UM9. Concretament, Palacios va ser regidor durant diverses legislatures i Muç va ser el màxim responsable de les polítiques d’ocupació, cap de l’àrea de serveis personals i actualment és el líder de l’agrupació. Els autors del dossier pertanyen a una generació d’historiadors locals amb formació universitària, gran preparació intel·lectual i, sovint, un fort engatjament polític, que va substituir els erudits com el pare Josep M. Coll O. P. o Pere Carbonell, mantenidors de l’interès per la història i la cultura locals entre els anys 30 i els 70.