Només un de cada deu ribetans és fill de Ribes

Societat
Un 11,2% de les persones que viuen a Ribes hi han nascut segons l’Anuari 2001 de “La Caixa”.

La ràpida transformació del poble comença a tenir un reflex evident en les estadístiques. Només un de cada deu ribetans va néixer a Ribes (11,2%). La gran majoria (54,2%) han nascut en altres llocs de Catalunya. Només un 29,3% són nats en comunitats autònomes diferents de Catalunya i un 5,2% són estrangers segons es desprèn de les dades publicades a l’Anuari 2001 de “La Caixa”. L’índex de nadius és ínfim fins i tot si el comparem amb poblacions que també han tingut un gran creixement: a Sitges els nadius són encara el 25,3% de la població, a Vilanova el 44% i a Vilafranca el 44,4%. Tenint en compte que els nadons s’inscriuen majoritàriament a Ribes des dels anys 70, les dades corroboren que el perfil poblacional del municipi ha canviat radicalment. Fa pocs anys es deia que el principal condicionant sociològic a Ribes i les Roquetes era el gran pes de la població immigrada de fora de Catalunya, que es concentrava a les Roquetes. Avui dia aquesta població és minoritària, tot i que no tan minoritària com els nascuts al municipi. És obvi que vivim en un poble diferent. L’Anuari de “La Caixa” aporta altres dades a tenir en compte: 789 ribetans van deixar el poble l’any 2001. D’aquests la majoria se situen per damunt de la trentena, l’edat de l’emancipació. A Sitges l’ègida de nadius és anàloga. N’anirem parlant.