Les misses intencions valdran 6 euros

Societat

Sis euros, és a dir, 1.000 pessetes és la proposta de donatiu orientatiu que han fet les parròquies del Garraf per a les intencions de misses. Les intencions de misses són aquelles que es fan en sufragi o record dels difunts de les famílies. Setmanalment s’anuncien al Full Parroquial. Ha estat en aquest mateix mitjà des d’on s’ha difòs la nova quota que la Parròquia proposarà pagar als feligresos per aquests serveis litúrgics.