La indústria de Ribes, sota mínims

Economia

Només 15 indústries compten amb més de 25 treballadors a Ribes segons dades del Registre d’Establiments Industrials de Catalunya. La situació és clarament superior a la de Sitges, que compta amb 8, i de Cubelles, que compta amb 5. Tot i això, la dada és enganyosa ja que aquestes dues poblacions compten amb establiments turístics de serveis amb més de 25 treballadors que no s’inclouen en aquest registre. Ribes, en aquest moment, no compta amb establiments de serveis rellevants. Des de diversos sectors s’ha apuntat el poc interès que hi ha hagut en els últims anys per promoure el sòl industrial de Ribes, en uns anys importants per al creixement econòmic.