Sant Camil atèn més urgències de les que caldria

Només un 7,3 % de les urgències que s’atenen a l’Hospital Sant Camil es corresponen amb ingressos hospitalaris quan la xifra òptima se situaria entre el 15,9 i el 33 %. Aquest fet revela que molts dels casos que han anat a parar a urgències en realitat s’haurien d’haver evitat amb una actuació comunitària més ben orientada (coordinació amb l’atenció primària i amb els programes sociosanitaris). Aquesta és una de les conclusions de l’Informe de l’àmbit hospitalari corresponent a l’exercici de 2012 i publicat la setmana passada per l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya.

L’estudi també revela que Sant Camil té uns valors estadísticament significatius, és a dir, més alts dels normals, en mortalitat per malaltia cardíaca congestiva. Pel que fa al volum d’activitat, l’estudi xifra en 11.470 el nombre d’hospitalitzacions, 8.779 hospitalitzacions convencionals, 6.368 hospitalitzacions mèdiques i 5.102 hospitalitzacions quirúrgiques. Quant a les intervencions amb cirurgia major ambulatòria són 2.691. L’import del contracte amb CatSalut és de 42.660.018,1 euros.

A banda de nombroses dades mèdiques, l’estudi aporta informacions tan rellevants com els indicadors d’eficiència. En aquest cas, s’hi pot veure que Sant Camil va tenir 2.148 hospitalitzacions evitables, amb un indicador de 18,73 i que la mitjana d’estada hospitalària va ser de 5,32 dies.

Vegeu un resum de les principals dades que l’estudi aporta sobre el nostre hospital. Feu-hi clic per ampliar-ho:

Dades sobre Sant Camil a l'Informe de l'Àmbit Hospitalari 2012 (feu clic per ampliar-ho)