UM9 es pronuncia sobre la vianalització

La formació política UM9 ha emès un comunicat en què es mostra crítica amb la precipitada vianalització de la plaça de la Vila i la reordenació de mobilitat que ha comportat. El text és el següent:

Davant les protestes veïnals i el malestar generat per l’aplicació del Pla Pilot de Vianalització a Ribes

 

El grup municipal d’Unitat Municipal 9 a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes davant les protestes veïnals i el malestar generat per l’aplicació del pla pilot de vianalització de la plaça de la Vila a Ribes, vol expressar públicament alguns consideracions que creiem han de ser conegudes per a tothom.

  1. Coneixedors a principis d’abril de la voluntat de l’equip de govern de aplicar el pla pilot i la manca total de informació als veïns i comerços petits afectats vam passar la informació que teníem per tal de que els afectats fossin coneixedors del tema i fessin les gestions que creguessin oportunes.
  2. En data 22 d’abril de 2013 el ple municipal de l’Ajuntament va aprovar, la moció presentada pel nostre grup municipal per l’aturada del Pla pilot de vianalització de la plaça de la Vila i obrir un periode de debat, comunicació i participació obert amb els veïns.. Per majoria de dotze vots a favor de d’Unitat Municipal 9,  Convergència i Unió, i del Partit Popular, i set vots en contra per part del Partit del Socialistes de Catalunya-Progrés,
    1. En data 28 de maig de 2013 la Junta de Govern Local acorda l’aprovació del pla per majoria de sis vots a favor del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PM) i un vot en contra d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA),. La proposta era presentada, segons consta en acta, pel regidor de governació amb una clara actitud parcial i sense fer cap mena de referència a l’acord pres per majoria d’aquest Ple Municipal de data 22 d’abril.
    2. L’acord i excussió del pla es fa sense que els grups municipals coneguem encara els informes tècnics pertinents sol·licitats davant aquest ple i sense que s’hagi avançat suficient en el consens necessari amb els veïns i comerços de la zona. S’executa el pla  sense que aquest Ple Municipal, que s’hi ha posicionat en contra, hagi pogut considerar o prendre cap  mena d’acord diferent del que va aprovar per majoria, on clarament apostava per la paralització del pla i la recerca de consens.

Entenem que un cop més l’equip de govern ha fet gala del seu mal govern i la seva incapacitat de generar el consens que un pla com el proposat necessitava i que des de l’oposició li vam recordar i demanar. En cap moment se’ns ha fet arribar els informes tècnics ni hem observat la necessitat, ni l’ urgència del pla per fer les coses com s’han fet: amb preses i malament. Els dèficits democràtics han estat importants i s’ha actuat d’esquenes als acords municipals presos per majoria del Ple.

En aquest sentit des d’Um9 presentarem al pròxim ple municipal una moció de REPROVACIÓ a l’acord de la junta de govern local en contra de l’acord del Ple Municipal sobre el Pla Pilot de Vianalització de Ribes.