Mapa de l’independentisme a Ribes

L’analista Marc Belzunces ha elaborat un mapa de l’independentisme a Catalunya a partir dels resultats de les darreres eleccions, representat sobre seccions censals. En el cas de Ribes el mapa mostra un panorama ben clar : les seccions censals del nucli de Roquetes ofereixen resultats netament unionistes (és a dir, s’hi imposa el vot per al PSC i el PP). A la secció compartida entre les Roquetes i can Panxampla (és a dir, Rocamar), el resultat és de majoria relativa unionista. La resta de seccions censals, que són les de Ribes (incloent-hi Vallpineda), són de majoria absoluta independentista i només la secció compartida entre Ribes i Can Lloses-Can Marcer i Can Pere (Valles Altos i Pineda Park) ofereix una majoria relativa favorable a l’independentisme. Vegeu el mapa a continuació: en vermell, la majoria absoluta unionista; en taronja, la majoria relativa unionista; en blau marí, la majoria absoluta independentista, i en blau cel, la majoria relativa independentista.

mapa_independentisme