Els immigrants se’n van

La població immigrada a Ribes i al Garraf s’està reduint per moments segons un informe que ha fet públic el Consell Comarcal del Garraf. Les dades publicades revelen que només l’últim any la població immigrada a la comarca s’ha reduït de 1.059 persones i ha passat de 25.210 a 24.151. A Ribes i les Roquetes, s’ha passat de 5.317 a 5.225 amb una reducció de 92 persones. A banda del retorn als països d’origen hi poden haver influït altres factors com l’assumpció de la nacionalitat. En termes relatius, el percentatge de població immigrada, que l’any 2010 havia arribat al 18,28 % al conjunt de la comarca, se situa ara al 16,2 %, és a dir, als nivells de l’any 2007, força abans que el flux migratori arribés al seu zenit. L’estudi també revela que la població immigrada a Ribes se situa principalment entre 31 i 64 anys i que al municipi, el percentatge d’estrangers és del 17 % (dels quals 8,4 % procedeixen de la UE).

immigracio_gar