L’economia del Penedès s’ensorra per moments

La consultora Actíva Prospect acaba de tancar l’Informe ADEG de Conjuntura Econòmica per a les comarques del Penedès i el Garraf, corresponent al darrer trimestre de 2012. En el conjunt de les tres comarques l’anàlisi reflecteix una pérdua global d’un 4,3% de llocs de treball i d’un 3,9% de centres de cotització i un increment d’un 5,6% de persones aturades, sempre en relació amb l’any anterior. 

Durant el darrer trimestre de l’any passat es va intensificar la destrucció de llocs de treball a Catalunya. L’any 2012 va tancar amb una caiguda interanual de l’ocupació del 3,8% al conjunt del Principat; en relació amb els trimestres anteriors, representa un increment de la dinàmica negativa, ja que el ritme és un punt superior al registrat el tercer trimestre (2,8%).

El saldo anual és de 109.000 llocs de treball menys que ara fa un any. Pel que fa a les comarques del Penedès-Garraf, l’ocupació cau a ritmes més intensos. El Garraf és la comarca que mostra un pitjor comportament (un -5%). Amb tot, aquesta xifra representa una millora respecte al trimestre anterior (quan la caiguda va ser 3 dècimes superior). D’altra banda, l’Alt i el Baix Penedès registren un descens similar (del 3,9% i 4% respectivament). Amb tot, la dinàmica és més negativa al Baix Penedès ja que l’empitjorament és de 6 dècimes, mentre que a l’Alt Penedès el retrocés és tan sols d’una dècima. Dins del context comarcal del país, el comportament de l’ocupació de les comarques de l’Alt i Baix Penedès es troba en una posició intermèdia (16a i 17a posició respectivament), en canvi la dinàmica del Garraf es troba entre les més negatives (la 31).

També es fa palès a Catalunya l’augment de la destrucció de teixit empresarial. Així, els centres de cotització es redueixen a ritmes més elevats que en trimestres anteriors. A 31 de desembre de 2012 es comptabilitzaven un 3,5% menys de centres que l’any anterior; en termes absoluts, són 8.726 centres de cotització menys en un any. L’evolució dels centres ha estat especialment negativa al Baix Penedès (-5,4%). Al Garraf ha registrat una dinàmica similar a la del conjunt del Principat (-3,7%) i, finalment, és a l’Alt Penedès on la caiguda ha estat més moderada (-3%).

També s’intensifica la destrucció de treball autònom, tot i que, com en trimestres anteriors, és el que resisteix millor aquesta fase dela crisi. Així, la pèrdua de llocs pel conjunt del Principat és del 2% interanual i a les comarques penedesenques la destrucció és menys intensa.