Els polítics debatran dimarts l’estat del municipi i la situació a Garraf Promocions

Forta càrrega política en el Ple que precedirà la festa major. Dimarts a la tarda els polítics debatran l’estat del municipi. A mes, i ja en Ple ordinari, es debatran i s’aprovaran, si escau, els acords entre representants de treballadors i l’Ajuntament, l’expedient de crèdits salarial per a incapacitats temporals i l’assumpció de treballs en la liquidació de Garraf Promocions, segurament el tema més polèmic políticament de la part ordinària del Ple. A banda hi haurà mocions de suport a aturats i contra el decret de reforma de la seguretat social, tots dos impulsats pel PSC i ICV-EUA.