No hi haurà envelat

Finalment, no hi haurà envelat l’any 2012-13. Tot i que a última hora l’Ajuntament va acceptar aquesta possibilitat, en una reunió mantinguda ahir es va descartar per falta de temps atesos els tràmits i les qüestions que caldria resoldre. L’Ajuntament ha emès el comunicat següent:

“Després de diverses reunions celebrades aquesta tardor i de les darreres converses mantingudes aquesta setmana entre el regidor de Cultura i Festes, Joel Sans, tècnics municipals i el Sr. Joan Milà, com a  representant dels Xulius i del col·lectiu que reclama la instal·lació d’una carpa o envelat per poder dur a terme una festa de Cap d’Any a Ribes, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes manifesta que, si bé hi ha hagut un clar apropament de posicionaments i de consens per ambdues parts, en aquests moments la taula de treball conjunta ha arribat a les següents conclusions:

 

–       En aquest moments la proposta no és viable perquè no hi ha temps material per realitzar tots els tràmits necessaris per tal que aquesta instal·lació compleixi amb tota la normativa i requeriments establerts recollits en el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives de la Generalitat de Catalunya (tals com llicències, pla de seguretat, autoritzacions, contractació de serveis, etc.).

–       Tanmateix, la impossibilitat de dur a terme la celebració de Cap d’Any fa que el projecte es consideri inviable a nivell econòmic per celebrar només els altres esdeveniments que s’havien contemplat, com balls de Festa Major i carnaval, doncs es considera que la celebració de la nit del 31 de desembre seria la que podria generar més ingressos per sufragar la despesa que genera un equipament com aquest.

 

Així doncs, si bé finalment el projecte s’ha descartat per ambdues parts per a aquest 2012/13 per qüestions de tràmit legal i econòmic, el govern local i els representants del col·lectiu han acordat tornar-se a trobar el mes de gener per continuar treballant conjuntament en aquesta línia a fi i efecte que el projecte es pugui fer i sigui una realitat l’hivern de l’any que ve.

 

Amb aquesta voluntat i amb la confiança que a finals del 2013 s’assoliran les fites que avui no s’han pogut assolir, des de la regidoria de Cultura i Festa es vol agrair públicament l’esforç i la capacitat d’entesa que fins ara ha marcat tot aquest procés, que de ben segur es podrà concloure durant l’any entrant.”  [L’Ajuntament ha modificat el comunicat al llarg del dia per corregir-ne errades. La versió publicada és l’esmenada.]