L’Ajuntament no ha passat comptes amb la Sindicatura

La Sindicatura de Comptes ha fet pública la llista d’Ajuntaments que encara no han retut els comptes de 2011, entre els quals hi ha el de Ribes. En total, un 13 % dels ajuntaments catalans no han fet aquest tràmit, però del Garraf, el nostre és l’únic que ha incomplert el compromís. Arribarà el dia que la Sindicatura de Comptes   haurà de fiscalitzar els números de Garraf Promocions, empresa municipal extinta, que es troba a l’ull de l’huracà. A Sitges, localitat situada a Llevant, han presentat els comptes, però estaven malament.