Dues convocatòries a propòsit de l’escola, avui a la plaça de la Vila

Dues convocatòries coincidiran aquesta tarda a les 19 h davant de l’Ajuntament. D’una banda, la que ha organitzat Somescola al conjunt del país. De l’altra, una que organitza UM9 i que comparteix part dels objectius, però que hi afegeix el tema de les retallades. Somescola compta amb un gran suport a Ribes i compta amb la implicació de diverses entitats i col·lectius.