Garraf Promocions acaba com el rosari de l’aurora

La Junta General de Garraf Promocions, és a dir, els regidors de l’Ajuntament, van acordar dimarts la liquidació de l’empresa municipal responsable de la promoció d’habitatge social. La decisió es va adoptar al Ple de dimarts amb el suport del Govern i CiU-ViA. UM9 i el PPC van votar-hi en contra.

A continuació es va proposar l’aprovació dels comptes que va ser rebutjada pels vots de CiU-ViA, UM9 i PPC. En els comptes presentats, la Intervenció de l’Ajuntament hi havia detectat diverses anomalies. Davant d’aquest fet, UM9 va anunciar que portaria els comptes a la fiscalia en el termini de 48 h. Tot indica que a final de setmana va complir l’amenaça. Per la seva banda, el PPC va manifestar que hauria estat desitjable portar l’empresa a concurs de creditors, mentre CiU-ViA es mostrava partidària d’una auditoria externa.

Cal recordar que Garraf Promocions estava gestionat per CQ Consultors, consultoria administrada per Carmen Prat, una exregidora socialista de l’Ajuntament de Sitges. Així mateix, la seva Junta General estava constituïda pel Plenari de la Corporació i hi havia representació política al Consell d’Administració: es donarà doncs la paradoxa que la iniciativa judicial d’UM9 acabarà afectant, si més no formalment, els seus mateixos regidors.

Per al Govern, la Sindicatura de Comptes és suficient per fiscalitzar els números del que, com a mínim, constitueix un gran fracàs: un dret social com l’habitatge convertit en empresa que acaba en fallida i amb exigència de responsabilitats per pressumptes anomalies.