La participació al municipi a mitja tarda es dispara

La participació a les eleccions al Parlament al municipi a l’avanç de les 18 h se situa al 49,63%, 6.08 punts per sobre de l’any 2010 en què al mateix avanç era de 43,57%. La tendència que ja s’observava a l’avanç de les 13 h (en què ja era de 5,81 punts) encara és més elevat. Tot i això, la participació continua sent superior al conjunt del país (56,09%) i a la comarca (55,07%).