A les sis, més participació a Ribes que a les Roquetes

Segons l’Ajuntament, a dues hores de tancar els col·legis electorals, la partipació a Ribes és del 55,79% i a les Roquetesdel 45,83%. En els dos llocs, la partipació és sensiblement més elevada que fa quatre anys.