El síndic de greuges, Rafel Ribó, atendrà els ribetans el 6 de novembre

Dimarts 6 de novembre és el dia escollit pel síndic de greuges, Rafael Ribó, per atendre els ciutadans de Ribes. Al llarg d’aquest dia se li podran fer arribar directament les queixes a l’antic Escorxador (c. de l’Escorxador). L’objectiu de la visita de Ribó és escoltar de primera mà les persones que vulguin fer consultes o presentar queixes contra les administracions i les empreses que presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas, etc.). Per ser rebuts, prèviament cal concertar l’entrevista trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un missatge a l’adreça electrònica sindic@sindic.cat.

El nostre municipi té conveni amb el síndic i per aquest motiu, la institució ja ha elaborat tres informes que en parlen específicament. L’últim informe del síndic sobre Sant Pere de Ribes data d’abril d’enguany.

Rafael Ribó és un dels síndics més carismàtics que ha ocupat el càrrec. Procedent d’Iniciativa per Catalunya, que havia liderat, ha integrat a la sindicatura prestigiosos tècnics independents però també polítics de partits tan diferents al seu com el sitgetà Francesc Vendrell, exdiputat popular. Justament, la figura del síndic i el seu titular Rafael Ribó, han estat molt criticats pel partit conservador espanyol. A Ribó, que ocupa el càrrec de president de l’Institut Internacional de l’Ombudsman, se li han qüestionat sobretot els viatges i el fet que s’hi emporti personal. No obstant això, d’ençà que ell és síndic, la figura ha assolit la màxima popularitat i arrelament a Catalunya i ha deixat en segon terme el Defensor del Pueblo Español, molt allunyat dels catalans i sovint hostil a les polítiques impulsades des de les administracions públiques del país. Aquesta podria ser, justament, una de les causes del linxament popular a la figura de Ribó.