L’augment de la pressió fiscal ens escanya, millorem la gestió municipal!

UM9 | Sant Pere de Ribes 
El Govern Municipal de Sant Pere de Ribes format pel PSC i ICV, i amb la més que possible aprovació d’un PP convertit en soci habitual, presenta pel 2013 una proposta d’augmentar un 5% l’IBI (que ja va pujar un 10% al 2012) i un 3,36% la taxa de recollida d’escombraries. Atenent a la delicada situació econòmica que viu la ciutadania com a conseqüència de la crisi des d’Um9 no acceptem que s’hagi d’augmentar la pressió fiscal, més tenint en compte que son augments no progressius i afecten per igual a tota la població.
El govern municipal i la seva acció política destil•len conformisme, incapacitat, prepotència, desídia, immobilisme i sobretot olor de naftalina. Ens cal un canvi radical en la gestió del nostre municipi. L’alcalde construeix el seu discurs sobre la falsedat d’un bon govern, d’una millora dels serveis i d’una millora de la capacitat econòmica de la gent. Tres grans mentides d’un gran manipulador.
Creiem que en la discussió de les taxes i els impostos municipals es fa imprescindible plantejar no només que, com i a qui es recaptarà, sinó també en qui, en que i en com es gastarà allò recaptat.
Podem acceptar una proposta d’augment de la pressió fiscal d’un govern municipal que gasta 62 mil euros anuals en inútils càrrecs de confiança política? O els prop de 200 mil euros anuals que sumen els sous de l’alcalde i els regidors/es alliberats?
Podem donar confiança a un govern municipal que inverteix 7500 euros mensuals en assignacions als regidors per l’assistència a les juntes de govern local i altres reunions?
Podem aprovar que no es qüestionin els prop de 120 mil euros anuals que s’inverteix en les assignacions als grups municipals?
Podem tolerar el manteniment de caríssims convenis que suposen una llastra econòmica per l’ajuntament i una aportació pràcticament nul•la a la ciutadania?
Podem acceptar sense més discussió l’aportació de 200 mil euros anuals a la televisió comarcal o els 50 mil euros dedicats a propaganda institucional?
Podem col•laborar en l’augment de la pressió fiscal indiscriminada o les pujades de preus en els serveis bàsics que dona l’ajuntament?
Podem admetre el degoteig constant i sense fi de milers d’euros per cobrir el deute generat per la nefasta gestió de la empresa municipal Garraf Promocions?
Sabem que tenim uns recursos econòmics limitats, però també sabem que tenim un gran capital humà, tant a dintre de l’Ajuntament com a fora, entre la gent del carrer. Um9 proposa un canvi complert en la gestió de l’administració pública, on cada euro que entri a l’Ajuntament es multipliqui per abastir a la població dels seus drets socials i per oferir noves oportunitats a una població que sembla desemparada pel govern municipal.
Davant del descens d’ingressos de l’Ajuntament proposem reduir algunes despeses per poder fer front a les necessitats del pressupost, amb el criteri central de no afectar els serveis que es presten a la ciutadania i no augmentar la pressió fiscal. La nostra proposta d’estalvi, que el govern municipal ha ignorat i menystingut, gira entorn a tres eixos:
1) Cost polític i propagandístic: Reducció dràstica del cost polític (a tots els nivells) de l’Ajuntament, així com d’aquelles partides que fan referència a propaganda institucional innecessària.
2) Millora de la gestió: a) Re negociació dels contractes de prestació de serveis, b) Eliminació de convenis que suposen un llastra econòmic per l’ajuntament i una aportació pràcticament nul•la a la ciutadania, c) Re negociació de convenis de gestió d’espais municipals.
3) Cost energètic: Reducció del cost energètic per la via de la implementació de mesures que a curt, mig i llarg termini suposin un estalvi important.
Aquest estalvi permetria, estem convençuts/des, realitzar una proposta d’inversió per aplicar mesures concretes que permetin el manteniment dels serveis públics bàsics que presta l’Ajuntament del nostre municipi, garantir la cohesió social i l’atenció a les situacions d’emergència, i per últim el desenvolupament econòmic, social i cultural del municipi.