Publiquen el mapa geològic del municipi

L’Institut Cartogràfic de Catalunya ha publicat el mapa geològic de Ribes juntament amb el de Castelldans. Es poden adquirir al mateix institut per 10 euros. Un mapa geològic és la representació dels diferents tipus de materials geològics (roques i sediments) que afloren a la superfície terrestre.S’hi estableixen el tipus de roques que hi ha en un territori (ígnies, metamòrfiques o sedimentàries), la composició (granits, pissarres, gresos, etc.)i l’edat (Càmbric, terciàries, paleozoiques, etcètera). Per distingir les roques i sediments s’utilitzen colors. En un mapa geològic també es reflecteixen les estructures (plecs, falles, etc.) que afecten els materials. També s’hi solen referenciar els jaciments de fòssils, de recursos minerals, etc. Normalment prenen com a base un mapa topològic. El mapa geològic és l’eina bàsica per planificar i organitzar accions relacionades amb l’agricultura, la mineria, el petroli, els estudis hidrogeològics, ambientals, etc.