Lluís Giralt: ‘El que està passant a Rocamar és només la punta de l’iceberg’

Davant la demanda de segregació expressada pels veïns de Rocamar, El Cancell ha demanat l’opinió als diversos grups política locals i ja ha rebut la primera. És la de Lluís Giralt, que si bé no vol que Rocamar marxi de Ribes, sí que entèn l’actitud dels veïns i la relaciona amb la lentitud i incapacitat de l’alcade a l’hora de gestionar els problemes de les urbanitzacions. Per Giralt, Rocamar és només la punt de l’iceberg. El regidor i portaveu de CiU-ViA recorda que el malestar ve de lluny:

Els veïns de Rocamar ens han expressat en diferentes ocasions el seu malestar amb el govern municpal de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. Aquest descontentament ve sobre la base de les dificultats que tenen actualment i que han tingut històricament, en el procés de recepeció de la urbanització que, després de molts anys i diversos governs municpals, encara no s’ha concretat. En aquest moments la discussió està en les mesures per evitar possibles inundacions del sector per aigues de la Riera de Ribes, com a pas final del procés de recepció.

Giralt, així mateix, veu un responsable polític clar de la situació, l’estil de l’alcalde:

La falta de qualitat en la gestió del govern municpal del Sr. Blanco, provoca aquestes situacions. Allargar en el temps els problemes és una pràctica habitual en la política socialista del nostre municipi, així com la de no gestionar un debat amb els veïns per tal d’arribar a concretar solucions mínimament consensuades.

Per a Giralt, l’actitud dels veïns és comprensible, però no comparteix la demanda de canvi de municipi. No obstant això, planteja vies que considera que podrien solucionar el problema:

Davant d’això, i coneixent la situació geogràfica de la urbanització, no és estrany que hi hagi aquestes reaccions. Des del nostre grup entenem que el canvi de municipi no és la solució, aquest passa per una correcta gestió de la informació, una valoració real del problema, tant en la seva base legal i tècnica, com en les possibilitats actuals dels veïns d’assumir les despeses que el procés comporta. Cal pactar amb els veïns una solució consensuada i a partir d’aquí, definir un calendari d’actuacions que sigui realista i assimilable per tots.

Per acabar, Giralt incideix en la idea de desemparament. Segons ell, és compartida a les urbanitzacions i és només la punta de l’Iceberg d’un problema greu.

Els veïns no es poden sentir desemparats pel seu ajuntament, no poden tenir la sensació que només se’ls truca a la porta amb demandes i exigències, i en canvi no veuen una millora dels serveis que reben. Aquest és el missatge que rebem quan parlem amb veïns d’urbanitzacions que tenen un procés similar, o fins i tot, més complicat que el de Rocamar. El que està passant és només una punta de l’Iceberg. Cal que l’ajuntament s’hi posi d’una vegada.

Lluís Giralt entén les demandes de Rocamar.