El mapa urbanístic del municipi, disponible a ribes.org

El mapa urbanístic del municipi es pot consultar a ribes.org. S’hi pot trobar informació amb la qualificació urbanística de qualsevol indret. Elaborat a partir de les dades obertes que ofereix la Generalitat de Catalunya, és el primer d’una sèrie que ribes.org anirà publicant en les properes setmanes per oferir informació georeferenciada que pugui ser d’interès de la ciutadania. Podeu consultar-lo a http://www.ribes.org/mapes/mapa-urbanistic/. La informació s’ofereix en el grau d’actualització amb què la cedeix la Generalitat i inclou l’enllaç al PDF amb la llegenda interpretativa. Com a publicació dins de ribes.org no té cap caràcter oficial ni garantia de fiabilitat, però sens dubte pot ser d’utilitat.