La premsa comarcal i Twitter també debaten l’estil comunicatiu de Garrido

Tot i dedicar una pàgina sencera en l’apartat de Ribes a les darreres declaracions d’Abigail Garrido sobre l’ambulatori, el Diari de Vilanova encoloma a la regidora un semàfor groc per la persistència en l’afany de mantenir viu el debat públic sobre un tema tan delicat.  Les declaracions de Garrido, que ja van ser qüestionades aquí per la manera com es van produir, són en realitat la rèplica a unes contradeclaracions que va fer Lluís Giralt sobre unes anteriors declaracions de Josep Antoni Blanco en què criticava a l’esmentat Giralt pel seu posicionament públic anterior sobre el tema de l’ambulatori, debatut al Ple. De fet, la disputa sobre el trencament del conveni amb la Generalitat per a la construcció de l’ambulatori ha constituït el serial mediàtic polític dels darrers dos mesos d’estiu i ha tingut llargues seqüel·les a Twitter: