Per què Facebook ens retorna a San Pedro de Ribas?

Un dels aspectes més acceptats i menys discutits del procés de normalització lingüística és la restitució dels noms de lloc catalans. Per inciativa d’alguns ribetans, l’any 1976 Ribes ja havia iniciat els tràmits per liquidar la forma “San Pedro de Ribas”.  Amb la Llei de Normalització Lingüística de 1983, la catalana va esdevenir l’única forma oficial i el seu ús es va generalitzar. L’any 1993 quedava només un “San Pedro de Ribas” en un rètol a tocar de l’actual deixalleria. Va ser l’últim i es va canviar perquè alguns ciutadans ho van denunciar al DPTOP, que aleshores assumia competències.

Però l’Internet 2.0, que tan beneficiós ha resultat per al català en la majoria d’aspectes, ha girat la truita en un tema que semblava tancat i ha ressuscitat formes com San Pedro de Ribas, que ens trobem de manera quasi sistemàtica (no del tot, sortosament) a Facebook, Twitter o Linkedin. Com ha pogut passar si gairebé tothom escriu “Sant Pere de Ribes” quan utilitza aquestes xarxes?

Origen del problema

La raó l’hem de buscar en els processos automatitzats d’ubicació geogràfica de Facebook. Aquests processos estan basats en les dades que li aporta un altre recurs 2.0, en concret, la Wikipedia. I en el cas de l’Estat Espanyol, la Wikipedia de referència no és la Viquipèdia catalana sinó la Wikipedia en castellà.

L’origen del problema el trobem, doncs, en la Wikipedia en castellà. I la pregunta que ens hem de fer és: com és que aquesta versió de la Wikipedia, elaborada de manera col·lectiva, escriu el nom del nostre poble malament?

El primer que hem de dir és que això no ha sigut sempre així. Al començament, la versió espanyola de la Wikipedia utilitzava l’únic nom oficial, que era la forma catalana “Sant Pere de Ribes”. Si algú, pres de zel espanyolista, modificava la forma i escrivia “San Pedro de Ribas”, sempre hi havia una ànima caritativa que restituïa la forma oficial catalana.

Però fa cosa d’un parell d’anys i en molt poc temps, alguns editors de la Wikipedia en castellà van passar un bot (un robot) que va traduir tots els topònims catalans a la seva  forma castellana (San Sadurní de Noya, Villanueva y la Geltrú, etc.). Des d’aleshores va resultar impossible canviar-ho. Què havia passat?

Doncs que de la mateixa manera que en català defensem l’ús d’exònims com Saragossa (per “Zaragoza”) o Lleó (per “León”) i ho fem sabent que tenen una llarga tradició que en alguns casos es remunta a l’època medieval, els editors castellans es van basar en l’existència de denominacions castellanes antigues per als topònims de Catalunya per donar-los carta de validesa a la Wikipedia.

Els arguments

Anem a veure què passa amb el nostre poble. Si ens situem a la Wikipedia castellana i hi busquem “Sant Pere de Ribes” ens trobarem una entrada que comença així:

“San Pedro de Ribas (1) (oficialmente y en catalán Sant Pere de Ribes) es un municipio español de la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona, comunidad autónoma de Cataluña.”

Més enllà que el fet de pronunciar-la pot provocar gingivitis sagnant, d’aquesta frase el detall més important és la nota “(1)”. Aquesta nota remet a l’argument que ha permès als espanyolistes l’ús del topònim “San Pedro de Ribas” i fer-ho amb la benedicció de tots els capítols i autoritats de la Wikipedia a nivell mundial (capítols i autoritats que sempre han mostrat el màxim respecte pel català!).

Què diu aquesta nota? La nota remet a un document oficial amb valor històric que teòricament justifica l’ús de “San Pedro de Ribas”. Oficial ho és, certament, ja que està emès per un organisme oficial de l’Estat espanyol: l’Institut Nacional d’Estadística, en concret el cens dels anys 1842 i 1957. Aquest document diu el següent:

“1)  En estos Censos  se denominaba San Pedro de Ribas”

No podem rebatre que és oficial, certament, però potser sí que podem rebatre l’autoritat de la citació, si tenim en compte, entre d’altres coses, que inclou un disbarat com el següent:

“Entre el Censo de 1857 y el anterior, crece el término del municipio porque incorpora a 085046 (Roqueta)”

És a dir, situa el naixement de les Roquetes cent anys abans del seu naixement real i ho escriu malament!

Un altre dels arguments que podríem esgrimir per defensar que també en la Wikipedia en castellà es parli de “Sant Pere de Ribes” és que “San Pedro de Ribas” es pot confondre amb “San Pedro de Ribas” (monestir de Pamplona, on es conservaven les relíquies de Sant Fermí, el dels toros) i “San Pedro de Ribas (de Sil)” a Galícia. És a dir, que es presta a confusions.

Difícilment aquests arguments doblegarien la dura actitud que han adoptat els gestors espanyols de la Wikipedia. Tot i això, si hi hi hagués diverses persones que ho proposessin i ho argumentessin adequadament, potser seria un primer pas, que podria fer el nostre poble, i que ajudaria a resoldre un problema que ha caigut com una llosa sobre els topònims del conjunt del país.

L’impacte

Cal tenir present que l’impacte és enorme ja que, tal com hem indicat, la Wikipedia serveix per alimentar pàgines i continguts automatizats d’altres xarxes socials, principalment Facebook, però també Twitter o Linkedin

En qualsevol cas, és a Facebook on és més visible i és en aquesta xarxa on “San Pedro de Ribas” ha adoptat de nou carta de naturalesa i fins i tot ja hi ha solucions de compromís, com la que il·lustra aquest article. Entre el San Pedro i l’escut (que d’arrelat tampoc té res) un ja no sap on para…

Tot això sense entrar en les nostres batalletes tribals Ribes / Sant Pere de Ribes / Sant Pere, Les Roquetes, etc. i de la impossibilitat de tenir una “marca” com Déu mana. D’això en parlarem un altre dia.