La situació econòmica i laboral de la comarca, en caiguda lliure

L’informe de conjuntura econòmica de l’ADEG,un informe que compta amb suport oficial a través de Node Garraf, revela que la situació econòmica i especialment l’ocupació empitjora per moments a la nostra comarca. En el cas del Garraf és tan dolenta que fa bona la prou dolenta situació del conjunt del país. Així, l’informe revela que el Garraf és una de les comarques de Catalunya amb un pitjor comportament des de principis d’any. Registra una contracció de l’ocupació del 5,8%. L’evolució negativa delssectors clau de l’economia de la comarca en són el motiu. La Construcció és el màxim exponent (només 2 comarques mostren una dinàmica més negativa), però també el Comerç (34a) i la Indústria (30a) han registrat una evolució molt negativa. Només l’Hoteleria i Sanitat i SS han registrat un creixement.

Segons explica Isidre Also en el correu que acompanya la tramesa del document, el conjunt de l’informe revela que fins i tot el comerç mostra un to molt negatiu, atès que el consum intern està a mínims. Això no només afecta al Comerç ja que la Indústria també veu com cau la seva activitat en conjunt, tot i el bon comportament de les exportacions, que no compensen aquestes caigudes de la demanda interna. El terciari també s’enfonsa a causa del mal comportament de l’ocupació dels sectors públics (sobretot l’Administració pública però també l’Educació i Sanitat i serveis socials).