Abigail Garrido utilitza mitjans institucionals per a la crítica de partit

La regidora socialista Abigail Garrido, que aquests dies exerceix d’alcaldessa accidental, ha volgut fer una crítica política al regidor de CiU-ViA, Lluís Giralt, però en comptes d’utilitzar els canals propis del seu partit ha utilitzat el web municipal, que té la funció d’informar la ciutadania del funcionament dels serveis públics i d’aspectes institucionals com passa a Sitges o  Vilanova i a la pràctica totalitat de webs municipals del país.

Paradoxalment, el web del PSC Ribes Roquetes, que seria el lloc on correspondria fer aquestes crítiques, la informació més actualitzada que hi destaca és la que teòricament haria de destacar al web municipal, és a dir, novetats sobre la millora dels serveis al municipi com la instal·lació de l’ADSL.

No és la primera vegada que hi ha confusions entre el paper que correspon al web municipal i al web del partit. Si repassem les darreres notícies publicades al web del PSC, al voltant del 70% corresponen a informació de serveis públics municipals. En el cas del web municipal, ha estat utilitzat per a la crítica a partits i persones concretes en més d’una ocasió, especialment contra CiU-ViA i UM9, i en proximitat de conteses electorals.

L’ús del web municipal per a la crítica de partit suposa un trencament del registre corporatiu que correspon a qualsevol institució i la seva substitució per la retòrica partidària que busca l’efectisme i la desqualificació de l’adversari amb ocurrències i metàfores pròpies del llenguatge popular i de carrer. Més enllà de la forma, en l’imaginari col·lectiu la confusió partit-institució evoca tics totalitaris. Cal tenir present que l’ús del web no és aïllat: Garrido ha fet ús també de tot el desplegament de premsa corporatiu de l’Ajuntament, amb impacte, entre d’altres mitjans, a Vilanova Digital i Canal Blau Televisió, sempre des de la posició que li atorga l’alcaldia accidental.

El web municipal qualifica Giralt de “delegat de la Generalitat al municipi, més preocupat de defensar l’actuació del seu partit que els interessos delpoble” i que “en compte de fer de regidor que defensa els interessos de Ribes fa d’infermer dels seus superiors de CiU a la Generalitat, en aquesta ocasió posant-los la tireta abans que s’hagin fet ells sols la ferida”, entre d’altres crítiques.