El vot responsable a una modificació pressupostària necessària

Partit Popular | Sant Pere de Ribes El Grup Municipal del Partit Popular Català a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, va donar suport al Ple de juliol celebrat ahir dimarts a la proposta de modificació de pressupost 2012 que presentava el Govern Municipal.

El vot favorable del PP va servir per tirar endavant uns números que a grans trets garanteixen les dotacions pressupostàries suficients per encarar els últims mesos de l’any i que serviran per donar resposta immediata i continuada a situació de crisi econòmica que patim. Aquesta era una de les condicions que el Grup Municipal havia posat al govern en la negociació pressupostària, és a dir, garantir les polítiques relacionades amb serveis socials, ocupació, formació permanent per l’ocupació, beques i ajudes per persones i famílies en situació de risc social i situacions socials d’emergència.

D’aquesta manera es va acceptar augmentar les partides destinades a serveis socials municipals, per continuar prestant atenció als ciutadans de Sant Pere de Ribes amb necessitats, així com al Centre Obert, l’espai per a la gent gran i la teleassistència, etc…

Així mateix la modificació pressupostària recolzada pel Grup Popular Català conté partides d’educació suficients per atendre les possibles necessitats del servei de llars d’infants municipals, afectades per la brutal retallada de la Generalitat de Catalunya.

Finalment també es contemplen inversions per la millora a l’enllumenat públic del municipi, per l’asfaltat d’alguns carrers i per millorar les instal∙lacions esportives dels nuclis de Ribes i de  Les Roquetes.

Cal destacar la incoherència i manca de responsabilitat del Grup Municipal d’UM9 en la discussió i votació de la proposta de modificació pressupostària, sorprèn que un partit que porta mesos dient que cal prioritzar les polítiques socials als pressupostos de l’Ajuntament, votés en contra de la proposta de modificació que conté gairebé un 30% de polítiques d’aquesta matèria, amb aquesta votació i les intervencions que també es van produir al debat dels nous preus públics de les Llars d’Infants Municipals, on UM9 va fer gala d’una gran demagògia aprofitant l’angoixa dels pares i mares presents a Can Puig, va quedar clar que aquest grup no vetlla per la sostenibilitat i el futur del municipi, sinó que la seva política només va dirigida a l’aplaudiment fàcil del públic i al partidisme.