L’Ajuntament deu 728 euros per habitant

El deute viu de l’Ajuntament de Ribes és de 20.966 milions d’euros segons es desprèn de l’informe publicat fa unes setmanes pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i que correspon a 31 de desembre de 2011. Si tenim en compte que la població en aquella mateixa data era de 28.783 habitants, resulta un deute de 728 euros per habitant, una posició intermèdia a la comarca, tal com es pot comprovar en la taula següent:

deute habitants deute / hab
Sitges 36.193.000 28617 1264
Vilanova i la Geltrú 52.016.000 66905 777
Sant Pere de Ribes 20.966.000 28783 728
Canyelles 2.051.000 4.282 478
Olivella 1.417.000 3.589 394
Cubelles 5.550.000 14293 388

Dels 8.116 municipis que hi ha a l’Estat, Ribes ocupa el lloc 184 pel que fa al muntant total d’endeutament. Seria una posició força vergonyant si no fos per la més lamentable  posició que hi ocupen les localitats veïnes de Sitges (posició 71) i Vilanova (posició 112).

Quant a l’evolució del deute en els darrers anys, Ribes l’incrementa notablement entre l’exercici 2009 i 2010 i el manté en l’exercici 2011amb una lleugera tendència a la baixa. Vegeu la comparació dels diversos municipis de la comarca en el gràfic següent:

I aquest és, en nombres absoluts, l’endeutament dels municipis de la comarca en els darrers 4 anys segons les dades ministerials:

2008 2009 2010 2011
Vilanova i la Geltrú 43.957.000 53.957.000 43.524.000 52.016.000
Sitges 40.482.000 39.666.000 36.032.000 36.193.000
Cubelles 1.898.000 2.131.000 6.026.000 5.550.000
Olivella 1.095.000 1.410.000 1.515.000 1.417.000
Canyelles 695.000 1.307.000 1.592.000 2.051.000
Sant Pere de Ribes 11.469.000 12.913.000 21.181.000 20.966.000