Els resultats de l’enquesta “I ara, què?” d’UM9 incideixen en la defensa dels serveis bàsics

Um9 va presentar diumenge les dades de la campanya de participació “I ara, què?”. L’acte, que va tenir lloc al pati de l’entitat cultura GER de Ribes i va comptar amb l’assistència de 70 persones, va servir també per informar sobre altres temes d’interès com són el tancament de la casa de la Vila, la modificació de pressupostos presentada pel govern municipal per al proper ple, la situació de l’empresa municipal Garraf Promocions, la ILP sobre desnonaments i les darreres mesures fetes pel govern del PP.

Els regidors Tomàs Carandell i Joan Garriga van presentar els resultats de la campanya de participació. Se’n fa una valoració molt positiva, tant pel nivell de participació assolit com pels resultats obtinguts. Segons UM9, els enquestats, que van rondar el centenar, es van manifestar obertament sobre temes relacionats amb el municipi i el govern municipal a través d’un primer àmbit on calia situar per ordre de menys a més importància (de l’1 al 5) els 11 temes relacionats que tractàvem d’actuacions a fer per incidir en els pressupostos municipals i de set àmbits més d’acció municipal.

Tal com informa el col·lectiu en una nota de premsa, els resultats col·loquen a la banda alta, com a més importants, garantir els serveis Bàsics (74%), la Defensa de l’Ensenyament i Sanitat Pública (74%) i la Potenciació dels Serveis Socials (64%) per sobre de temes com el Control de la Despesa o l’Eixugar Deute.

Sempre segons la nota emesa per UM9, els enquestats s’inclinen majoritàriament per la Reducció del cost del govern municipal (jornada de càrrecs electes, sous d’ alliberats i càrrecs de confiança) amb. un 84%. La rehabilitació del Local de Ribes ocupa la màxima preocupació pel que fa a la priorització dels equipaments municipals (78%). El problema de l’habitatge és valorat pels participants amb un 80% per Intervenir per evitar desnonaments seguit de Negociar el parc d’habitatges d’entitats financeres.

L’augment de taxes a les grans Superficies, entitats financeres i companyies de serveis (72%), l’impuls i foments de cooperatives (82%) i el Suport al comerç de proximitat (84%) encapçalen la progressivitat fiscal, la dinamització i foment de l’economia.

Els programes d’actuació en Serveis Socials el Servei d’atenció de l’exclusió social i la pobresa (prestacions econòmiques d’urgència, residència temporal, servei de menjador social) amb un 88% i el Servei d’atenció a la dependència i gent gran (transport adaptat, teleassistència, ajuda a domicili, suport a famílies cuidadores) amb un 78% reben el principal interès dels enquestats.

Josep Garriga, va presentar les conclusions de la Comissió de Treball pel que fa a la l’estudi i proposta dels pressupostos municipals. Les gran línies s’emmarquen en la reducció de la despesa (òrgans de govern, serveis externalitats, consums, ..) manteniment i suport a programes socials i reducció de part del deute municipal. Control i auditoria sobre Garraf Promocions, Viven des Parc Central i altres generadores importants del deute municipal (22 milions d’euros).

Ramon Moragues, President d’Um9, va cloure l’acte amb un clar posicionament de rebuig  a les polítiques antisocials, recentralitzadores i contra la sobirania política municipal.