Creen una aplicació Android per llegir les notícies del web municipal

Les notícies que es publiquen al web de l’Ajuntament ja es poden llegir en una aplicació Android creada específicament per a aquest ús. Es tracta de l’aplicació Ribes News, creada per Ribes Android, que també ha impulsat una aplicació per llegir les que es publiquen al web de l’Ajuntament de Sitges.

Ribes News, d’una gran senzillesa i usabilitat, s’afegeix a l’aplicació Ribes.org, també per a Android, creada al setembre de l’any passat i que permet llegir els continguts que es publiquen diàriament a Ribes.org, i a la del Fanzine Zaska, que data de l’abril d’enguany.