Actuen a les jardineres de la gasolinera

Els poders públics han actuat a les jardineres de la gasolinera que impedien totalment la visibilitat tal com va denunciar fa uns dies aquesta publicació. Han esporgat les plantes i, sense la fullaraca sobrera, el risc s’ha reduït. Tot i això, és una sortida bastant dolenta.