Preocupació ciutadana per una persona que dorm a la plaça

La presència d’una dona que passa el dia i la nit entre la plaça i el carrer de Comerç, on sol dormir, ha generat certa preocupació ciutadana i la demanada d’atenció  les autoritats responsables de l’atenció social. La dona, que sol estar voltada de bosses, ja fa força dies que hi és present. Algunes persones han utilitzat els recursos participatius de ribes.org per expressar la seva preocupació per aquest tema.