El municipi creix molt lentament

Ribes i les Roquetes han assolit els 28.783 habitants. Avui s’han fet públiques les dades demogràfiques a 1 de gener de 2012, és a dir, les que reflecteixen el creixement de la població durant l’any 2011. El resultat que ofereixen és que el municipi ha crescut molt poc, 384 habitants. La xifra és superior, això sí, a la de l’any passat que estranyament només consigna un creixement de 46 persones. A la pràctica, des de l’any 2008 la corba de creixement és quasi plana, molt lluny dels espectaculars índex dels anys 90 i del primer sexenni del segle XXI. La crisi afecta doncs la demografia d’un municipi que en els temps del progrés i la prosperitat es veia superant amb escreix els 30.000 (i els 40.000 segons els més optimistes) en una dinàmica netament metropolitana. Les coses han canviat radicalment. Vegeu, a continuació, l’evolució dels darrers anys: