Torna l’informe que fusiona les Roquetes amb Vilanova

En poques setmanes s’han publicat a la premsa desenes de notícies que parlen de l’informe Roca, redactat l’any 2000. Aquest document estratègic, elaborat per geògrafs i juristes de reconegut prestigi, propugna la solució del problema de vertebració Ribes – Les Roquetes amb la fusió de les Roquetes i Vilanova. La mateixa lògica aplica a d’altres  nuclis que tenen continuïtat urbana amb ciutats més grans situades en termes diferents. En el cas de les Roquetes, l’informe diu el següent:

“Correció de disfuncionalitats en els límits municipals. El populós barri de les Roquetes (9.068 h) pertanyent a Sant Pere de Ribes forma en realitat un continu urbà amb Vilanova i la Geltrú i resta a 5 km del seu Ajuntament. Es proposa, per tant, la seva unió a Vilanova i la Geltrú.”

Al seu dia, l’Informe Roca va ser fruit d’importants consensos i s’hi van implicar directament tant l’Associació com la Federació de Municipis, de signes polítics diferents, i diverses administracions que en aquell moment també pertanyien a forces d’orientació diversa. Que torna a ser una possibilitat ho demostra el fet que aquesta mateixa tarda se n’ha parlat en el debat que hi ha hagut al Parlament de Catalunya sobre les polítiques econòmiques del Govern.