Un altre llibre que situa l’Autòdrom a Sitges

Inhòspits és un llibre de Joan Valls publicat per Angle Editorial i dedicat a llocs singular i semiabandonats de Catalunya. L’obra té un mèrit evident perquè passejar-se pels llocs que s’hi mostren suposa, en més d’un i dos casos, tot un risc per a la salut i la integritat física. No obstant això, quan aborda l’autòdrom, l’anomena directament “Autòdrom de Sitges” (nom que no ha tingut mai) i obvia qualsevol referència a Ribes, que és el municipi que acull estructura tan sigular. No és el primer ni serà l’últim. En nom del més exacerbat dels localismes, el que des d’aquí s’exerceix, convé, com a mínim deixar constància de tal desconsideració.

No és la primera vegada que la mastodòntica carcassa inaugurada per Alfons XIII (tot un monument a la confiança infinita en el progrés i la modernitat tan propis de la primeria i les acaballes del segle XX) atreu l’atenció d’escriptors forans. Fa uns anys, es publicava l’obra de ficció Autòdrom d’Octavi Botana que hi situava una trama pensada per a joves.