Els habitatges a Ribes han perdut una quarta part del seu valor

Un 25 % han caigut els preus dels habitatges al municipi des del moment de més puixança econòmica segons dades que es poden consultar al web de la Societat de Taxació. En concret, l’any 2007 el preu real per metre quadrat havia assolit els 992 euros i ara ronda els 745.

D’altra banda, durant l’any 2011, Ribes ha estat el municipi del Garraf on el preu de l’habitatge ha caigut més. La davallada ha voltat el 12 % i el preu real per metre quadrat ha passat de 839 a 745 euros. Darrere Ribes, a Cubelles ha baixat un 11 %. La caiguda a Sitges, que continua sent un dels pobles més cars de Catalunya, ha rondat el 10 % mentre a Vilanova ha baixat un 8 %.

La baixada de preus no ha suposat un canvi significatiu en l’accés a l’habitatge per la dificultat d’obtenir crèdits i per la castigada situació econòmica de la població amb un atur galopant.