Més de 100 consultes a siaj.net/drogues

Opinió
El servei d’assessoria en matèria de drogues del SIAJ ha donat cobertura a nombrosos joves

Ajuntar esforços per tal d’acomplir un objectiu comú i necessari: assessorar als joves en el consum de drogues. Aquesta va ser la idea que va moure als tècnics del SIAJ  (Servei d’informació i Assessorament per a Joves) i del CAS  (Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències), ambdós serveis de la Mancomunitat Penedès-Garraf, a crear l’Assessoria en el consum de drogues per a joves (siaj.net/drogues).

El SIAJ en el seu dia a dia va detectar entre la població jove una necessitat d’informació veraç i contrastada sobre el consum de drogues, alhora que el CAS buscava millorar l’atenció als joves amb problemes de consum.

Així va ser com va sorgir, ara fa un any, l’assessoria en el consum de drogues per a joves, un servei de consultes en línia des del web del SIAJ, un recurs conegut entre els joves de l’Alt Penedès i el Garraf. Mitjançant Internet, un mitjà molt proper als joves, tothom, però especialment les persones joves, poden exposar els seus dubtes i rebre l’assessorament d’un professional del CAS sense haver d’apropar-s’hi personalment. L’aposta ha estat respondre qualsevol consulta en un màxim de 48 hores i de manera totalment confidencial.

Passat un any es pot dir que s’han aconseguit els objectius. Mitjançant l’Assessoria en línia s’han atès més de 100 persones i s’han iniciat 3 teràpies de tractament de desintoxicació. Les estadístiques diuen que pocs d’aquests joves s’haurien acostat personalment a un servei a demanar informació.

Del total de persones ateses, el 50,4 % eren dones i el 49,6 % homes, el 50,5 % són del Garraf i 49,5 % de l’Alt Penedès i l’edat mitja de la gent atesa és de 23’4 anys. En el 64,4% dels casos ha estat l’afectat/da qui ha fet la consulta.

La substància sobre la qual s’han fet més consultes és el cànnabis amb el 51%, seguit de la cocaïna amb el 15,4%.

Evidentment no tots els joves es droguen, però cal que tots, els que ho fan i els que no ho fan, disposin d’informació contrastada i de la possibilitat de consultar els seus dubtes.

Convivim diàriament amb les drogues; l’alcohol i el tabac segueixen sent les més consumides, seguides del cànnabis i bastant més enrera però en augment apareix la cocaïna. Cal seguir alerta, l’Assessoria en el consum de drogues per a joves ha posat el seu gra de sorra donant informació tècnica i objectiva lluny de moralismes mal entesos. Aquest és el camí encetat ara fa un any, en un clar exemple de programa transversal que ha funcionat amb eficiència i optimitzant recursos, i aquest es el camí que volem continuar.